İkarus Dergi

Yayın İlkeleri

1.  İkarus, hiçbir siyasi yapıyla organik bir bağlantısı olmayan bağımsız bir insan hakları bültenidir. İnsan haklarına saygı, demokrasi ve hukuk devleti İkarus’un kuruluş amacı ve içeriğinin temel ilkeleridir.

 

2.  Herkes, ikarusdergi.net’in yayın ilkelerine uygun olarak, yayımlanması amacıyla hazırlayacağı yarı akademik makalelerini ikarusder@gmail.com e-posta adresine gönderebilir. Yayın Kurulu, gönderilen yazıların yayın ilkelerine uygun olup olmadığına ve bunun sonucunda yayımlanıp yayımlanmamasına karar verir.

 

 

3.  ikarusdergi.net sitesinde, ağırlıklı olarak, insan hakları ve anayasa hukuku alanlarındaki yarı akademik makaleler yayımlanır. Bununla birlikte insan haklarıyla bağlantılı olduğu ölçüde siyaset bilimi, felsefe, sosyoloji, ekonomi, tarih, iletişim bilimi gibi diğer alanlardaki yarı akademik makalelere de yer verilebilir. Sitede ayrıca edebiyat, tiyatro, sinema, görsel sanatlar ve popüler kültür gibi alanlarda da yazılar yayımlanabilir.Sitede ayrıca üniversite öğrencilerinin ve akademinin sorunlarına yer veren yazılar da yayımlanır.

 

4.  ikarusdergi.net sitesinde nefret söylemi, şiddete teşvik, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı niteliğinde unsurlar içeren veya propaganda amaçlayan yazılar hiçbir şekilde yayımlanmaz.

 

 

5.  ikarusdergi.net sitesinde yayımlanacak yazılar Word formatında gönderilmeli ve 15.000 karakterden fazla olmamalıdır. Yayın Kurulu, istisnai hallerde, gelen yazının niteliğine göre takdir kullanarak karakter sınırını uygulamayabilir. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü yazım hatası, anlatım bozukluğu gibi hususlardaki düzeltmeler ile site düzeninden kaynaklanan düzenlemeleri kendisi yapabileceği gibi yazardan da talep edebilir.

 

6.  ikarusdergi.net’te yayımlanacak yazılar, kaynak gösterilmesi ve link verilmesi şartıyla, daha sonra başka bir mecrada da yayımlanabilir.

 

 

7.  ikarusdergi.net’te yazı gönderen kişi, yazısını gönderdiği anda yazının ikarusdergi.net aracılığıyla internet ortamında paylaşımını onaylamış ve yazının yayın haklarından dolayı hiçbir talepte bulunmayacağını kabul etmiş sayılır.

 

8.  ikarusdergi.net’ten yazısını kaldırmayı isteyen veya gönderdiği yazının yayımlanmasından vazgeçen kişi,bu talebini, yazısını gönderdiği mail adresinden gerçekleştirmelidir.

Yayın Kurulu

1.Aykut Demirdöğen

2.Emre Arslan

3.Mert Elekçi

4.Uğur Tabak

 

5.Utku Satılmış 

©2020, İkarus Dergi tarafından Wix.com ile kurulmuştur.